Οι Υδραυλικοί μας

Οι αδειούχοι, επαγγελματίες υδραυλικοί του Συνδέσμου Υδραυλικών Πιερίας που με σωστή εκπαίδευση και υπευθυνότητα υλοποιούν αποτελεσματικά κάθε σας ανάγκη στον ευρύτερο τομέα των υδραυλικών

Πως να διαλέξετε αδειούχο υδραυλικό;

Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι 2 κατηγορίες αδειών που χαρακτηρίζουν τους υδραυλικούς. Είναι ο οδηγός για να σας βοηθήσει να επιλέξετε σωστά τον επαγγελματία που ταιριάζει με την εργασία που θέλετε να αναλάβει.

Είτε είστε ιδιώτης, είτε επαγγελματίας όπως μηχανικός ή αρχιτέκτονας, είτε εκπροσωπείτε μία εταιρεία ένας υπεύθυνος επαγγελματίας υδραυλικός ή όμαδα αυτών σας περιμένουν για να συνεργαστείτε και να σας ανταμείψουν με το τέλειο και εγγυημένο αποτέλεσμα . Λοιπόν εμπιστευτείτε τους και ξεχωρίστε τους!

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τις περιγραφές για την εύκολη εύρεση του είδους του υδραυλικού που σας ενδιαφέρει!

ΑΔΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

Ο υδραυλικός που κατέχει αυτήν την άδεια :

• Σε εγκαταστάσεις 1ης ειδικότητας δικαιούται:
α) Να εκτελεί αυτοτελώς την υλοποίηση της μελέτης υδραυλικής εγκατάστασης, όπου η μελέτη αυτή απαιτεί την κείμενη νομοθεσία, την κατασκευή, συντήρησηκαι επισκευή της υδραυλικής εγκατάστασης σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, για την εξυπηρέτηση κτηρίων και γηπέδων. Στις δραστηριότητες συμπεριλαμβάνεται και η εκτέλεση των απαραίτητων συγκολλήσεων των υδραυλικών εγκαταστάσεων.
β) Να εκδίδει υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.4 του ΠΔ112/2012.

• Σε εγκαταστάσεις 2ης ειδικότητας δικαιούται:
α ) Να εκτελεί τις ανωτέρω δραστηριότητες υπο τις οδηγίες εργοδηγού υδραυλικού ή του έχοντος το προς τούτο δικαίωμα.
β ) Να αποκτά πιστοποιητικά προυπηρεσίας.

ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

Ο κάτοχος της παρούσας άδειας:
Σε εγκαταστάσεις 1ης και 2ης ειδικότητας δικαιούται:

α ) Να εκτελεί αυτοτελώς την υλοποίηση της μελέτης υδραυλικής εγκατάστασης, όπου η μελέτη αυτή απαιτεί την κείμενη νομοθεσία, την κατασκευή, συντήρησηκαι επισκευή της υδραυλικής εγκατάστασης σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, για την εξυπηρέτηση κτηρίων και γηπέδων. Στις δραστηριότητες συμπεριλαμβάνεται και η εκτέλεση των απαραίτητων συγκολλήσεων των υδραυλικών εγκαταστάσεων.

β ) Να εκδίδει υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.4 του ΠΔ112/2012.

Τι σας παρέχουμε

Αναλυτικά οι υπηρεσίες μας

Συνοπτικά τι προσφέρει ένας Υδραυλικός με Άδεια:

picture

Σύγχρονες υδραυλικές εγκαταστάσεις
Στις εγκαταστάσεις τοποθετούνται σύγχρονα υλικά με Προδιαγραφές.

picture

Γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση
Παράδοση έργου στον βέλτιστο χρόνο λόγω Εμπειρίας & σωστής Εκπαίδευσης.

picture

Υπεύθυνη Δήλωση
Στο τέλος εκδίδεται Υπεύθυνη Δήλωση σωστής εκτέλεσης-συντήρησης.

picture

Μελέτη & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Γίνονται μελέτες και παρέχονται συμβουλές υψηλού Επιπέδου & Αξίας.

picture

Εγγυημένη απόδοση στην πάροδο του χρόνου
Με σωστά υλικά & εγκατάσταση εξασφαλίζεται η αντοχή στον χρόνο.