Ο Σύνδεσμος μας

Παρουσίαση της ιστορίας και του ρόλου που επιτελεί ο Σύνδεσμος Υδραυλικών Πιερίας

Στοιχεία του Συνδέσμου μας

plumber, υδραυλικός

Ο σύνδεσμος υδραυλικών Πιερίας ή πιο σωστά ο σύνδεσμος εγκαταστατών υδραυλικών θερμικών και κλιματιστικών έργων του Ν. Πιερίας με έδρα την Κατερίνη ιδρύθηκε το έτος 1981 και αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό του με την απόφαση υπ. αριθμ. 82/1981 του Πρωτοδικείου Κατερίνης. Τα εγγεγραμμένα μέλη του παρουσιάζονται αναλυτικά στην σελίδα αυτή.
Ο σύνδεσμος εκπροσωπεί συνδικαλιστικά τους υδραυλικούς της Πιερίας, εγκαταστάτες και τεχνίτες που εκτελούν και καλύπτουν με την ευθύνη τους τις εργασίες που περιγράφονται στην σελίδα με τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κατόπιν διεξαγωγής Εκλογών στις 9/3/2015 το Δ.Σ. έχει ως εξής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χιάμπος Δημήτριος του Αθανασίου 6938446519
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γαλάνης Ιωάννης του Γεωργίου 6973775337
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αποστόλου Σαράντης του Ιωάννη 6977199263
ΤΑΜΙΑΣ Σιδηρόπουλος Κων/νος του Κοσμά 6947157310
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Καναλης Αθανάσιος του Γρηγορίου 6973775332

Για την ΟΒΥΕ
Χιάμπος Δημήτριος του Αθανασίου τηλ 6938446519

Για την ΟΕΒΕΠ
Χιάμπος Δημήτριος του Αθανασίου τηλ 6938446519

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί του συνδέσμου είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της στα πλαίσια βέβαια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
Ειδικότερα σαν σκοπούς έχει:

  • Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των εγκαταστατών υδραυλικών.
  • Την συστηματική μελέτη και καταγραφή των προβλημάτων του κλάδου για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
  • Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματική προάσπιση και προώθηση των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
  • Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προώθησης των συλλογικών συμφερόντων των μελών.
  • Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου αυτών.
  • Την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υλοποιήσεων, των εγκαταστάσεων και γενικά όλων των εργασιών που αναλαμβάνουν οι υδραυλικοί-μέλη του συνδέσμου.
  • Την προαγωγή υλικών με προδιαγραφές και την καθιέρωση σήματος ποιότητας για τα υλικά της εργασίας του υδραυλικού.
  • Την συνεχή βελτίωση της τεχνικής στάθμης-ικανότητας των μελών του με τρόπους όπως εκπαίδευση, τεχνικά σεμινάρια (ιδιωτικά και κρατικά), συνεργατικής μάθησης και  διαμοιρασμού της ήδη αποκτούμενης εμπειρίας μεταξύ τους (στενή συνεργασία και αλληλοβοήθεια).
  • Πολύ σημαντική θεωρεί ο σύνδεσμος την διάδοση της αναγκαιότητας του να έχει κάποιος υδραυλικός την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Με την άδεια αυτήν ο υδραυλικός θεωρείται σωστός επαγγελματίας, εκπαιδευμένος σύμφωνα με σωστές και σύγχρονες προδιαγραφές, ενώ η υπευθυνότητά του και η αποτελεσματικότητά του γίνεται εύκολα αντιληπτή από τον συνεργαζόμενο πελάτη. Αυτό συμβαίνει διότι βεβαιώνεται πως λόγω της άδειας αυτής, έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις προς τον πελάτη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Εκτός από την συνδικαλιστική δραστηριότητα συμμετέχει και σε κοινωνική-πολιτιστική δράση. Οργανώνει ετήσιες εκδηλώσεις και προσφέρει διασκέδαση στα μέλη του και στις οικογένειες αυτών. Κοινωνικά συμμετέχει σε κάθε πρόσκληση που λαμβάνει. Συνεισφέρει οικονομική ενίσχυση σε συναδέλφους υδραυλικούς που για λόγους υγείας δεν μπορούν να εργαστούν ακόμη και πανελλαδικά αν παραστεί ανάγκη. Έχει συμμετοχή με οικονομική ενίσχυση σε διάφορα τοπικά σωματεία, όταν πρόκειται να διοργανώσουν διάφορες εκδηλώσεις. Επίσης αξίζει να σημειωθεί πως για παράδειγμα έστειλε οικονομική ενίσχυση ο σύνδεσμος στα σωματεία υδραυλικών των σεισμόπληκτων περιοχών Κοζάνης και Γρεβενών.
Επιπλέον ο σύνδεσμος ενδιαφέρεται και για την καλή τεχνογνωσία και κατάρτιση των μελών του και διοργανώνει διάφορα σεμινάρια-εκπαιδεύσεις σε συνεργασία με τις καλύτερες τεχνικές εταιρείες του κλάδου ή σε συνεννόηση με κρατικούς φορείς για την ενημέρωση των μελών σχετικά με νέα υλικά-κατασκευές και με σύγχρονες μεθόδους εργασίας-συντήρησης και υλοποίησης κατασκευών υδραυλικής φύσεως. Σημαντική πρωτοβουλία είναι  και η δράση που αφορά την οργάνωση επισκέψεων των μελών-υδραυλικών σε διάφορα εργοστάσια παραγωγής υδραυλικών υλικών. Έτσι υπάρχει στενή επαφή του υδραυλικού με την παραγωγική διαδικασία των υλικών που επιλέγει να χρησιμοποιήσει. Με την βοήθεια της Κλαδικής Ομοσπονδίας εκδίδονται τεχνικά εγχειρίδια και κλαδικές εφημερίδες που διανέμονται δωρεάν προς τα μέλη του.
Επίσης συμμετέχουμε με εκπρόσωπό  του συνδέσμου υδραυλικών Πιερίας στο τμήμα Βιομηχανίας, όταν πρόκειται να διεξαχθούν από την υπηρεσία αυτή εξετάσεις για την απόκτηση άδειας Υδραυλικών.

Πιστεύουμε μετά από την παρουσίαση του συνδέσμου υδραυλικών στην Πιερία, των στόχων του και των σημαντικών δράσεών του γίνεται κατανοητή η σημαντικότητα της ύπαρξης του και της στήριξής του με οποιονδήποτε τρόπο. Ο σύνδεσμος σας εγγυάται πως με το να επιλέξετε πιστοποιημένο υδραυλικό που προέρχεται από αυτόν και κατέχει την απαραίτητη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος υδραυλικού, θα έχετε σίγουρη και αποτελεσματική υλοποίηση υδραυλικών εργασιών, με ασφάλεια και βέβαια το κάθε έργο να συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση με την υπογραφή του υδραυλικού!

Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και την εμπιστοσύνη σας…

Τα μέλη μας Οι υπηρεσίες μας

 

Επικοινωνήστε Άμεσα

Επικοινωνήστε άμεσα με έναν Αδειούχο Υδραυλικό μας

ή με τα γραφεία του Συνδέσμου Υδραυλικών Πιερίας

Διεύθυνση: Λέοντος Ιασωνίδη 113
Τηλέφωνο: 23510 39707
FAX: 23510 39707
E-mail: info@ydraulikoi.gr